La Tuilerie de Chazelle, Bourgondië - Gîtes
Gîtes Boekingsvoorwaarden
house

Boekingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Voor het omzetten van een voorlopige naar een definitieve boeking vragen wij een aanbetaling vooraf van 25 % van de totale huurprijs. Deze aanbetaling wordt niet terugbetaald bij een eventuele opzegging. De boeking geldt als voorlopig tot de aanbetaling is ontvangen. De voorlopige boeking blijft slechts één week staan; als de aanbetaling niet binnen die week is voldaan, vervalt de voorlopige boeking en is de gîte gedurende die periode weer beschikbaar voor andere huurders.
Betaling in euro's dient per cheque of elektronisch via een bank te geschieden.
Mochten er bij een bankoverschrijving door de bank in kwestie overschrijvingskosten worden geheven, dan zijn die kosten voor rekening van de huurder.
Aan betalingen via een Nederlandse bank naar onze ING-rekening, of van een Nederlandse ING-rekening naar onze Franse bankrekening (zie informatie van de ING over buitenlandse betalingen) zijn (op dit moment) geen extra kosten verbonden.
Volledige betaling dient acht weken vóór het begin van de huurperiode ontvangen te zijn. Het te betalen bedrag is de resterende huurprijs (75 % van de totale huurprijs) vermeerderd met een borgsom voor beschadiging van de gîte, breuk van glazen, borden, etc. Als geen beschadigingen etc. zijn geconstateerd (zie ook hieronder), zal deze borgsom volledig worden terug betaald aan de huurder binnen één week na het verstrijken van de huurperiode.
Het niet op tijd ontvangen van de resterende huurprijs en borgsom wordt gezien als een annulering, en de gîte is dan gedurende de voorlopig geboekte periode weer beschikbaar voor andere huurders.

Annuleringen

Annulering van een boeking dient schriftelijk te gebeuren door de persoon die de boeking heeft gedaan. Annuleringen tot acht weken vóór de huurperiode resulteren in het verlies van de aanbetaling van 25 % van de totale huurprijs, en annuleringen binnen acht weken vóór de aanvang van de huurperiode resulteren in het verlies van de volledige huurprijs. De borgsom wordt volledig terug betaald aan de huurder in het geval van een annulering.

Reis- of vakantieverzekering

Wij adviseren onze huurders een reis- of vakantieverzekering af te sluiten ten einde de in rekening gebrachte kosten bij een eventuele annulering te laten dekken.

Verantwoordelijkheden van de huurder

De gîte dient bij het vertrek van de huurder netjes en ordelijk te worden achter gelaten. Binnen één week na het vertrek van de huurder zal de borgsom terug worden betaald na aftrek van kosten voor beschadiging, breuk, extreme schoonmaakkosten, etc.
De huurders zijn zelf volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de accommodatie, de apparatuur en andere voorzieningen op ons terrein.
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor verwondingen en voor verlies of beschadiging van goederen van onze huurders en/of de vervoermiddelen van onze huurders.

Aansprakelijkheid van de verhuurder

De verhuurder is niet aansprakelijk voor enig tijdelijk defect of voor het wegvallen van openbare voorzieningen, noch voor schade daardoor veroorzaakt aan apparatuur of apparaten in de gîte of op het terrein; noch voor enig verlies, beschadiging of verwonding veroorzaakt door extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten buiten de macht van de verhuurders. De verhuurder is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade geleden door de huurder in het geval de gîtes voor aanvang van de huurperiode vernietigd of zwaar beschadigd zouden zijn. In dat geval zal de verhuurder alle betalingen door de huurder gedaan met betrekking tot de huurperiode aan de huurder restitueren binnen een week nadat de huurder hierover is geïnformeerd. In geen geval zal het aan de huurder uit te keren bedrag hoger zijn dan het bedrag betaald voor de volledige huurperiode inclusief de borgsom.